113 Muzealny Czwartek

Dnia 6 kwietnia br., godz. 17.00 odbędzie się kolejny Muzealny Czwartek, który będzie poświęcony biskupowi Teofilowi Bromboszczowi. Podczas spotkania zostaną otwarte dwie wystawy. Pierwsza poświęcona życiu i działalności ks. Teofila Bromboszcza. Na drugiej ekspozycji będziemy prezentować portrety proboszczów parafii NSPJ w Mysłowicach, autorstwa Adama Plackowskiego. Podczas spotkania wykład pt.”Kto nas stworzył?” wygłosi ks. dr Henryk Olszar. Serdecznie zapraszamy.

Powrót