117 Muzealny Czwartek już za nami

Dnia 7 września odbył się 117 Muzealny Czwartek. Motywem przewodnim wernisażu były wydarzenia dziejące się na Węgrzech w 1956 roku. Zwieńczeniem spotkania było otwarcie wystawy pt. „Węgry 1956. Twarze i przedmioty”.

Gośćmi specjalnymi wernisażu byli (od lewej): dr János Tischler – dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie; Ákos Engelmayer – ambasador Węgier w Polsce w latach 1990-1995.

 

Pan Ákos Engelmayer będący świadkiem wydarzeń dziejących się na Węgrzech w 1956 r., przedstawił nam wspaniałą i poruszającą relację z tamtych tragicznych chwil. Wywiad z byłym ambasadorem poprowadziła Pani Stanisława Warmbrand.

 

Gościem wernisażu był również Pan Bernard Kopiec, który wygłosił wiersz „Rewolucyjny Czardasz” autorstwa poety o pseudonimie „Malaj” nawiązujący do rewolucji na Węgrzech z 1956 roku.

 

Wernisaż uświetniły fragmenty operetki „Księżniczka Czardasza” autorstwa Imre Kálmána , które wykonała Pani Danuta Chycka.

 

Wystawa i poświęcony jej wernisaż cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony gości uczestniczących w 117 Muzealnym Czwartku. Nową ekspozycję można zwiedzać do 8 października. Serdecznie zapraszamy.

Powrót