120 Muzealny Czwartek zakończony

9 listopada odbył się 120 Muzealny Czwartek, który poruszał tematykę związaną z historia parafii ewangelicko-augsburskiej w Mysłowicach. Spotkanie było jednocześnie dniem otwarcia wystawy o tej samej tematyce.

Listopadowa edycja wydarzenia, tradycyjnie otwarta przez dyrektora muzeum, cieszyła się dużym zainteresowaniem.

 

Gościem specjalnym był ksiądz doktor Adam Malina, znawca dziejów mysłowickich ewangelików, który przedstawił zgromadzonym historię mysłowickiej parafii oraz jej wiernych.

 

Na spotkaniu obecny był także chór Jubilate Deo, który swoim występem uświetnił odbywające się wydarzenie. Chórowi dyrygowała Joanna Bliwert-Hoderny.

 

Wystawa poświęcona historii mysłowickiej parafii ewangelicko-augsburskiej cieszyła się sporym zainteresowaniem. Również tego samego dnia można było obejrzeć wystawę przedstawiającą fotografie z gry terenowej, która była organizowana 4 października.

Powrót