137 Muzelany Czwartek

6 czerwca odbędzie się 137 Muzealny Czwartek. Naszym prelegentem będzie profesor Ryszard Kaczmarek, który poprowadzi wykład na temat powstań śląskich. Oprócz tego, w naszym muzeum zostanie otwarta wystawa okolicznościowa przedstawiająca wydarzenia mające miejsce w Mysłowicach w 1919 roku. Serdecznie zapraszamy.

Powrót