August Hlond – Prymas z Mysłowic tematem Muzealnego Czwartku

Październikowy Muzealny Czwartek poruszył historię Kardynała Augusta Hlonda. I to nie przypadkowo, ponieważ w tym roku mija 70 rocznica śmierci wielkiego prymasa Polski. W związku z powyższym postanowiliśmy właśnie jemu poświęcić nasze cykliczne spotkanie.

Rozważania na temat Augusta Hlonda poprowadził senator RP i publicysta Czesław Ryszka.

 

Osoba pana senatora, jak i poruszany temat pozwolił na zgromadzenie dużej liczby zainteresowanych. Rozważaniom towarzyszyła również nasza wystawa, która na 16 planszach, w sposób wyczerpujący, a jednocześnie przystępny opisuje życie i dokonania śląskiego prymasa Polski.

 

Na spotkaniu pojawił się także I zastępca prezydenta miasta Grzegorz Brzoska, dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa Paweł Rochala oraz diakon archidiecezji katowickiej Albert Karkosz.

 

Całość spotkania uświetnił występ artystyczny Danuty Chyckiej, która zaśpiewała dla zgromadzonych trzy pieśni autorstwa Antoniego Chlondowskiego – brata Augusta Hlonda.

 

Dzięki uprzejmości senatora RP Czesława Ryszki nasi goście mogli nabyć bezpłatny egzemplarz jego książki na temat Augusta Hlonda.

Powrót