Autonomia terytorialna w Europie

2 marca 2017 r. odbył się 112. Muzealny Czwartek, którego tematem była autonomia terytorialna w Europie. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego filmu prezentującego byłego burmistrza Zdzieszowic Dietera Josefa Przewdzinga. Została także odczytana Deklaracja Śląska.

Następnie zgromadzonych gości oficjalnie powitał dyrektor muzeum Adam Plackowski.

Jako pierwszy wystąpił dr Tomasz Ćwienk, który wygłosił wykład ,,Autonomia terytorialna w Europie. Szansa czy zagrożenie? ”

Kolejnym prelegentem był dr Jerzy Gorzelik. W swoim wystąpieniu starał się odpowiedzieć na pytanie, czy Śląsk może wybić się na autonomię.

Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała wykładów z zainteresowaniem.

Na zakończenie głos zabrał Przewodniczący Koła Mysłowice Ruchu Autonomii Śląska Leon Kubica, który podziękował prelegentom za wystąpienie.

Podczas Muzealnego Czwartku, została otwarta wystawa ,,Autonomia to normalność”. Będzie ją można oglądać do 31 marca br. Współorganizatorami wydarzenia były: Ruch Autonomii Śląska  Koło Mysłowice oraz Ślōnskŏ Ferajna.

 

 

Powrót