Ferie w muzeum rozpoczęte!

Wczoraj (12 lutego) nasze muzeum odwiedziła grupa dzieci ze świetlicy środowiskowej w Nikiszowcu, które wzięły udział w grze „Być jak powstaniec śląski”. Uczestnicy zabawy zostali podzieleni na dwie grupy. Każda z nich musiały wykazać się zręcznością podczas wykonywania kolejnych zadań.


Pewna ręka była potrzebna przy rzucie „granatem”.

Strzelanie do tarczy wymagało pewności i skupienia.

Po wykonaniu opatrunku, rannych transportowano na kawałkach tkaniny.

Grupa młodszych dzieci niezwykle szybko ułożyła powstańcze puzzle.

Zbudowano i zburzono wieżę (Bismarcka).

Igła i nitka były niezbędna do zszycia powstańczej opaski.

Szybkość uczestników została sprawdzona na torze przeszkód. Ich zadaniem było dostarczenie granatów do oddziału.

A na koniec pamiątkowe zdjęcie naszych dzielnych „powstańców”.

Powrót