Film „Wszystko co nasze Polsce oddamy dostępny w serwisie YouTube

„Wszystko co nasze Polsce oddamy…” to najnowszy film Muzeum Miasta Mysłowice o historii harcerstwa polskiego od momentu jego powstawania do roku 1956. W filmie szczególny nacisk położono na dzieje hufca ZHP Mysłowice. Naszą produkcję można teraz obejrzeć w serwisie YouTube – link: https://www.youtube.com/watch?v=6bNIxS5GqZg

Powrót