Gorąca sobota

Choć ostatnia sobota (22.04) do upalnych nie należała, w naszym muzeum chłodno nie było. A wszystko za sprawą spotkań w historią i sztuką.

Już rankiem w progi muzeum wkroczyła liczna grupa… zegarmistrzów, i to z całej Polski. Nie po to by cokolwiek naprawić, ale by podziwiać m.in. nasz Mysłowicki Zegar Strefowy.

Była to również okazja do opowiedzenia naszym PT. Gościom o złożonej i mało znanej poza Śląskiem historii tej ziemi i ludzi. Panująca cisza i uwaga słuchających były największym podziękowaniem.

Główny cel wyprawy – Zegar – doczekał się niemniej interesującej opowieści pp. Damiana Roncoszka i Adama Mroziuka o jego konstrukcji, barwnych dziejach, naprawie i „codziennym tykaniu”.

Znakomitą pamiątką dla naszych Gości – decyzją dyr.Adama Plackowskiego – stało się wydawnictwo albumowe „Mysłowice. Historia miasta”. Wydawnictwo „AlexLucas” – wspomogło nas w tej sprawie w wymierny sposób.

Organizatorem spotkania w naszym muzeum- ze strony zegarmistrzów – był pan Damian Roncoszek, Eugeniusz Szwed z Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków.

Powrót