Historia zapisana w kamieniu

Podczas 124. Muzealnego Czwartku, którego współorganizatorem było Mysłowickie Towarzystwo Historyczne im . Jacoba Lustiga, zostały zaprezentowane pierwsze efekty prac inwentarzowych na cmentarzu żydowskim w Mysłowicach. Prelekcję poświęconą temu tematowi wygłosił Sławomir Pastuszka – doktorant na Wydziale Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dzięki przebadaniu fragmentu mysłowickiej nekropolii została poszerzona  wiedza dotycząca dziejów Żydów w Mysłowicach. Szczególnie zwykłych mysłowiczan pochodzenia żydowskiego, po których po których pozostały jedynie inskrypcje na macewach.

Zgromadzona publiczność z niezwykłą uwagą wysłuchała wykładu, w którym przedstawiono m.in. kwestie dotyczące budowy cmentarza żydowskiego, zasad pochówku, języka i układu inskrypcji umieszczanych na macewach.

Na wystawie zaprezentowano fotografie macew wraz z tłumaczeniami napisów znajdujących się na nagrobkach.

Po wykładzie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu honorowego posłowi na Sejm RP Wojciechowi Królowi. Dyplom wręczył pan Remigiusz Garbiec – wiceprezes Mysłowickiego Towarzystwa Historycznego im. Jacoba Lustiga.

Na zakończenie spotkania została zapowiedziana wizyta w Mysłowicach potomków dra Jacoba Lustiga. Warto przypomnieć, że Jacob Lustig był niezwykle zasłużoną postacią w dziejach miasta. Dzięki jego staraniom Mysłowice w 1862 r. odzyskały prawa miejskie. Lustig jest także autorem monografii miasta pt.”Geschichte der Stadt Myslowitz in Oberschslesien”. Obecnie czynione są próby nadania jego imienia jednemu z mysłowickich skwerów.

 

 

 

Powrót