Lekcja powstańcza

8 października w Muzeum Miasta Mysłowice została poprowadzona dla młodzieży licealnej lekcja muzealna o powstaniach śląskich.

Lekcja kładła duży nacisk na Mysłowice w okresie powstań śląskich ze szczególnym uwzględnieniem powstania z 1919 roku. Podane przez pracowników muzeum informacje zostały uzupełnione o film naszej produkcji pt. Mysłowice 1919.

 

Po projekcji filmu zostały dodatkowo omówione ważniejsze kwestie związane z pierwszym powstaniem śląskim na terenie naszego miasta, a następnie przekazane informacje o działaniach powstańczych i sytuacji politycznej na Górnym Śląsku z lat 1920 – 1922.

Powrót