Lekcje muzealne

Przygotowaliśmy kilka tematów lekcji muzealnych, które będą uzupełnieniem programu nauczania historii i edukacji regionalnej w szkołach. Poniżej znajdą Państwo tytuły lekcji oraz informację do jakiej grupy wiekowej dzieci i młodzieży są one adresowane.

Lekcje muzealne w roku szkolnym 2017/2018

Szkoła podstawowa, klasy 1-6

 1. Dawno, dawno temu w Mysłowicach – o historii jako nauce, źródłach historycznych, sposobach mierzenia czasu, o historii Mysłowic.
 2. Mydło wszystko umyje, nawet ręce i szyję – jak dbano o czystość w dawnych czasach.
 3. Codzienne życie na Górnym Śląsku 100 lat temu – jak żyli i mieszkali nasi pradziadkowie.
 4. Śląska kuchnia – tradycje kulinarne Górnego Śląska, wyposażenie dawnej kuchni.
 5. Siała baba mak, nie wiedziała jak – o tym jak w polu 100 lat temu pracowano.

Szkoła podstawowa, klasy 7-8, szkoły ponadpodstawowe

Wiek XIX, XX

 1. Przemiany gospodarcze, społeczne na ziemiach polskich w II połowie XIX w. na przykładzie Mysłowic.
 2. Trójkąt trzech cesarzy – Mysłowice tyglem wielokulturowym, międzynarodowym centrum ruchu granicznego na przełomie XIX i XX w.
 3. Fenomen Powstań Śląskich – przyczyny, przebieg i skutki powstań śląskich z uwzględnieniem roli Mysłowic.
 4. Rozwój szkolnictwa i nauki II Rzeczypospolitej na przykładzie Górnego Śląska i Mysłowic.
 5. August Hlond – prymas ze Śląska – lekcja poświęcona wybitnej postaci prymasa Polski w latach 1926-1948.

Filmy

 1. Mysłowice 1922-1945 – pokaz filmu edukacyjnego, omówienie tematu. Oferta skierowana do młodzieży klas 7-8 oraz szkół ponadpodstawowych.
 2. Mysłowice 1945-1989 – pokaz filmu edukacyjnego skierowanego dla dzieci klas 7-8 oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Prezentacja zdjęć i eksponatów.
 3. Mysłowice mniej znane – pokaz filmu-przewodnika o zabytkach Mysłowic, omówienie tematu, quiz. Oferta może być również skierowana do dzieci klas 7-8, oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych.

 

W celu rezerwacji terminu lekcji prosimy o kontakt telefoniczny 32 222-37-33 w. 32 lub mailowy: asystent1@muzeummyslowic.plasystent2@muzeummyslowic.pl

Prosimy również by grupy nie przekraczały 30 osób. Zapraszamy!

Powrót