Muzeum uczy i bawi


14 czerwca w naszej placówce gościliśmy grupę dzieci, które miały okazje zaznajomić się z historią naszego miasta i… tajnikami śląskiej kuchni.

Dzieci, oprócz lekcji dotyczącej historii Mysłowic zostały zaznajomione z tradycjami kuchni śląskiej. Dodatkową atrakcją było własnoręczne lepienie klusek śląskich, a po zakończonych zajęciach konsumpcja śląskiego obiadu w miejscowej kawiarence.

Powrót