Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypominamy postać jednego spośród nich.

 

Wiktor Kania ps. ,,Andrzej” ,,Feldek” ,,Mrówka”.

Urodził się 13 grudnia 1914 r. w Katowicach Dębie. We wrześniu 1939 r. walcząc w szeregach Obrony Narodowej w Żorach został ranny i po kapitulacji deportowany na roboty do Rzeszy. Po powrocie w 1940 r. pracował w kopalni Blucher (Jankowice). Tam wstąpił do ZWZ Inspektorat Rybnik. W lipcu 1943 r. objął dowództwo nad OP w Brennej o krypt. ,,Wędrowiec”. Oddziały te wykonywały wiele akcji na niemieckie patrole i posterunki żandarmerii, m.in. rozbrojenie aktywu NSDAP, Hitlerjugend i Volksbundu. Wiosną 1944 r. ,,Wędrowiec” liczący ponad 60 ludzi, został włączony włączony do 21 DP AK . Latem 1945 r. Kania rozpoczął działalność w cieszyńskiej Narodowej Organizacji Wojskowej w pow. Rybnik, a od października, stanął na czele grupy w strukturach NSZ. Aresztowany w listopadzie w Żorach, zbiegł z więzienia 15 grudnia. 2 lutego 1946 r. dostał zadanie utworzenia KP ,,Leśniczówka”. Podlegały mu tereny powiatów Rybnik, Cieszyn i Pszczyna. W ramach ,,Leśniczówki” powstały OP SOS,które przeprowadziły ponad 15 akcji sabotażowych, zaopatrzeniowych i egzekucyjnych przeciwko PUBP, PPS i PPR. 5 maja 1946 r. grupa operacyjna w sile 108 żołnierzy KBW oraz funkcjonariuszy UB i MO zorganizowała zasadzkę we wsi Osiny. Kania został schwytany i zabity strzałem w skroń. Pochowany na cmentarzu w Żorach. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

oprac. Anna Pastusiak, Fundacja Niepodległości

Powrót