Non solum pecunia

W dniach 8-9 czerwca w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniu środków płatniczych na przestrzeni dziejów. Wydarzenie honorowym patronatem objęło m.in. Muzeum Miasta Mysłowice.

W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi oraz doktoranci ośrodków akademickich z Polski, Czech i Słowacji. Problem badawczy objął prawie wszystkie dziedziny naukowe począwszy od historii, kończąc na ekonomii i ubezpieczeniach.

 

Tematy prelegentów determinowały słuchaczy do konstruktywnej dyskusji nad konkretnymi zagadnieniami. Należy zaznaczyć, że wszyscy słuchacze i prelegenci porozumiewali się w swoim ojczystym języku, co nie przeszkodziło we wzajemnym zrozumieniu.

Powrót