Podsumowanie pierwszego Muzealnego Czwartku w nowym roku

9 stycznia odbył się 142 Muzealny Czwartek, a pierwszy w nowym roku. Nasz stały cykl spotkań otwarły zagadnienia poświęcone historii ziem polskich w okresie zaborów i I wojny światowej.

Naszym gościem specjalnym i prelegentem był Pan Piotr Mulawka, który, oprócz posiadania szerokiej wiedzy na temat poruszanej problematyki zebrał także pokaźną ilość oryginalnych przedmiotów z epoki, dysponując tym samym bardzo cennym materiałem źródłowym do historii Polski oraz dziejów Prus, Austro – Węgier i carskiej Rosji.

 

Na ich przykładzie nasz prelegent przedstawił zebranej publiczności dzieje ówczesnych ziem polskich i mocarstw europejskich.

 

Bogatą kolekcję Pana Piotra Mulawki będzie można obejrzeć w naszym muzeum do końca stycznia.

Powrót