Poetycki czwartek

134. Muzealny Czwartek poświęcony był poezji. Na temat potrzeby jej istnienia snuł rozważania Mirosław Syniawa – poeta, lingwista, tłumacz poezji.

W mowie śląskiej opowiadał m.in. o swoich mistrzach, na których star się wzorować. Przypomniał o istnieniu stałej Hansa Magnusa Enzensbergera, która oznacza, że w każdym kraju niezależnie od jego wielkości liczba osób czytających wiersze wynosi 1354 osoby. Liczba zgromadzony w muzeum gości z pewnością była sygnałem, że ta  żartobliwa teza nie jest do końca prawdziwa.

Prelegent zwrócił uwagę na współczesną prymitywizację języka. Zdaniem prelegenta antidotum na ten problem jest poezja. W wierszach można wyrażać emocje, wartości, opowiadać o życiu za pomocą pięknego języka

Poezja uczy wymaga indywidualnego odbioru i uczy samodzielnego myślenia. Nie jest przeznaczona do zbiorowego przeżywania.

Prelegent przedstawił swój najnowszy tomik wierszy „Cebulowŏ ksiynga umartych” oraz opowiedział o swoich planach. Po zakończonej prelekcji rozgorzała dyskusja, można było także zakupić publikację i uzyskać dedykację autora.

 

Powrót