Rosengarten

Muzeum Miasta Mysłowice kończy pracę nad realizacją fabularyzowanej etiudy pt. Rosengarten. (fot. J. Telenga)

Plan zdjęciowy realizowany był między innymi na terenie naszego muzeum z wykorzystaniem zbudowanej specjalnie na potrzeby filmu scenografii.

Część ujęć powstało na naszej ekspozycji stałej.

Niektóre elementy scenografii były transportowane przez pracowników MMM i filmowców, „z narażeniem życia i zdrowia… i przepisów ruchu drogowego” na plan filmowy. Na zdjęciu widoczny transport rolwagi z ulicy Stadionowej na ulicę Powstańców – godzinny poranne.

A tu rolwaga na planie.

Zdjęcia były również realizowane w centrum miasta, co spotkało się z wielkim zainteresowaniem Mysłowiczan.

Atmosfera na planie sprzyjała zacieśnianiu więzi międzyludzkich.

Lokalne firmy wsparły nasze działania. Dziękujemy studiu fryzjerskiemu Fenomania, zakładowi pogrzebowemu Górecki oraz Księgarni Studnia Trzech Cesarzy.

Aby oddać realia epoki wykorzystano do realizacji adekwatne rekwiztyty, w tym zawierające symbolikę III Rzeszy oraz formującej się Polski Ludowej.

 

 

Powrót