Światło Betlejemskie w Muzeum Miasta Mysłowice

21 grudnia harcerze ZHP Hufca Mysłowice odwiedzili muzeum, przynosząc ze sobą Światło Betlejemskie. Betlejemskie Światło Pokoju jest coroczną harcerską akcją polegającą na przekazywaniu symbolicznego ognia zapalanego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.

W Polsce akcję rozpoczęto w 1991 roku, prowadzona jest przez Związek Harcerstwa Polskiego, który przejmuje Światło Betlejemskie od skautów słowackich, najczęściej na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie po uroczystej mszy świętej Betlejemskie Światło Pokoju trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, więc i do naszego ZHP Hufca Mysłowice.

W imieniu załogi muzeum symboliczne Światło Pokoju odebrał od harcerzy dyrektor Adam Plackowski.

Powrót