Zaproszenie

 

Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Mysłowicach oraz Muzeum Miasta Mysłowice zapraszają do udziału w II konkursie i wystawie w nurcie art brut pt.” POZA RAMY”. Konkurs jest przeznaczony dla osób o niepełnosprawności intelektualnej.

Rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy prac konkursowych nastąpi 18 maja 2017, godz. 10.00 w Muzeum Miasta Mysłowice, ul. Stadionowa 7a. Podczas wernisażu wystąpi duet jazzowy. Wystawie towarzyszyć będzie projekt pt.” ”Zabawa kolorem-malarstwo abstrakcyjne Cztery Pory Roku” uczniów niepełnosprawnych intelektualnie Zespołu Szkół Specjalnych w Mysłowicach. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie internetowej: www.specjalistycznimyslowice. szkolnastrona.pl/Regulamin . Z regulaminem można się zapoznać po kliknięciu „czytaj więcej”.

Regulamin

I. Organizator konkursu i wystawy:
1. Wystawa twórców art brut pt. „ POZA RAMY” organizowana jest przez Zespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Mysłowicach oraz Muzeum Miasta Mysłowice.
2. Celem wystawy jest:
– odkrywanie i promowanie twórców niepełnosprawnych intelektualnie tworzących w nurcie art brut
– przybliżenie szerszej publiczności charakterystycznych cech stylu art brut
– integrowanie różnych środowisk artystycznych
Termin „art brut” wywodzi się z języka francuskiego i tłumaczony jest jako „sztuka surowa” – samorodna, nie poddana jakiejkolwiek presji, tworzona przez artystów, którzy nie mają profesjonalnego przygotowania plastycznego.
II. Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie i wystawie mogą wziąć udział artyści amatorzy, reprezentujący wyłącznie nurt sztuki art brut, których prace zostaną zgłoszone przez instytucje lub indywidualnie.
2. Przedział wiekowy od 13-17 lat oraz od 18 lat i powyżej).
3. Dopuszcza się zgłaszanie maksymalnie 5 prac jednego artysty, wykonanych w dowolnej technice (malarstwo, grafika, rzeźba), prezentujących dowolną tematykę.
4. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie wypełnionej karty wraz z dokumentacją fotograficzną (zdjęcia zgłaszanych na wystawę prac) oraz zdjęcie uczestnika drogą mailową na adres: barbajurek@wp.pl do dnia 28 kwietnia 2017 r.
5. Prace muszą być oprawione.
6. Ocena prac konkursowych nastąpi przez 2 artystów profesjonalnych oraz 1 artystę amatora.
III. Nadsyłanie prac:
1. Prace można dostarczać osobiście lub wysłać pocztą na adres Zespół Szkół Specjalnych ul. B. Wały 4, 41-412 Mysłowice.
2. Każda praca powinna być czytelnie podpisana (imię i nazwisko, tytuł pracy, rok powstania na odwrocie).
3. Do prac prosimy dołączyć podpisaną przez autora kartę zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4. Prace należy dostarczać do dnia 05 maja 2017 r.
IV. Prezentacja artystów i ich prac:
1. Nadesłane prace zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności w Muzeum Miasta Mysłowice, ul. Stadionowa 7a 41-400 w Mysłowicach dnia 18 maja 2017 r. o godz. 10.00.
Wystawa potrwa od 18.05.2017-18.06.2017.
2. Podczas uroczystego wernisażu zostanie rozstrzygnięty konkurs gdzie wg dwóch grup wiekowych zostaną ogłoszone wyniki oraz rozdane nagrody.
V. Postanowienia końcowe:
1.  Nadsyłane prace po zakończeniu wystawy będą zwracane autorom poprzez osobisty odbiór lub pocztą na koszt właściciela/instytucji.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji prac pod kątem spełniania wymogów stylu.
TERMINARZ:
Na zgłoszenia czekamy do 28 kwietnia 2017 r. Termin nadsyłania prac do 05 maja 2017 r. Ogłoszenie wyników 09 maja 2017 na stronie internetowej.
Uroczysty wernisaż – 18 maja 2017 r, godz. 10.00 w Muzeum Miasta Mysłowice ul. Stadionowa 7a, 41-400 Mysłowice.
W razie pytań, zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Barbara Kula tel. 603304095 Zespół Szkół Specjalnych ul. B. Wały 4, 41-412 Mysłowice, tel.  (32) 222-20-56.

Powrót