Znicze pamięci

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych przedstawiciele muzeum, Mysłowickiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta oraz uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich i I Liceum Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki odwiedzili nekropolie ewangelicką, żydowską oraz dwa cmentarze parafialne (stary i nowy) przy ul. Mikołowskiej. Na każdym z nich zapalono znicze na grobach osób zasłużonych dla Mysłowic. Na każdym z cmentarzy krótką informację na temat nekropolii i osób upamiętnianych przekazał pracownik muzeum. 

Spacer rozpoczął się od cmentarza ewangelickiego, na którym upamiętniono Emila Caspariego – m.in. założyciela muzeum miejskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego…

…oraz pastora Wilhelma Zahna – długoletniego proboszcza mysłowickiej parafii ewangelickiej.

 

Na cmentarzu żydowskim znicze zapłonęły na mogile Jocoba Lustiga – m.in. autorze pierwszej monografii Mysłowic. Zanim to nastąpiło, uczestnicy odwrócili macewę, która została przewrócona przez wandali.

Pobyt na cmentarzu był doskonałą okazją do zapoznania się z historią mysłowickich Żydów prezentowaną na wystawie plenerowej przygotowanej przez nasze muzeum.

Na starym cmentarzu przy ul. Mikołowskiej zapalono znicze pod krzyżem przy kaplicy ks. Markiefki. W tym miejscu odmówiono modlitwę za zmarłych, którą rozpoczął ks. Dawid Stawski.

Ostatnim punktem na trasie był nowy cmentarz parafialny przy ul. Mikołowskiej. Tutaj upamiętniono powstańców śląskich oraz rodziców kard. Augusta Hlonda – Marię i Jana.

Powrót