Żniwa, żniwa, żniwa… czyli muzealna lekcja z pługiem w tle

22 października odbyła się lekcja muzealna, w której udział wzięli uczniowie z SP nr 13 w Brzęczkowicach

 

Nasi goście zostali zapoznani z podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi dawniej do uprawy roli, poznali ich zastosowanie i sami mogli spróbować swoich sił i umiejętności w posługiwaniu się nimi. Załoga muzeum jest zgodna co do bardzo dobrego przygotowania uczniów do pracy w polu.

 

Oprócz tego nasi podopieczni wydobywali ziemniaki z ziemi (oczywiście prowizorycznej – nad prawdziwą bruzdą pracujemy) a także wyrabiali własnoręcznie ciasto. Zabawy było co nie miara.

 

A po dobrze wykonanej pracy zespołowej tradycyjna piąteczka jako dowód uznania wszystkich członków naszej niezawodnej drużyny.

Powrót