166 Muzelany Czwartek

2 czerwca o godzinie 17:00 odbędzie się 166 Muzealny Czwartek, poświęcony historii szkolnictwa polskiego na Górnym Śląsku (również w Mysłowicach) w okresie 1922 – 1939. Wykład poprowadzi Irena Woźniak, pracownik Muzeum Miasta Mysłowice.

Powrót