174 Muzealny Czwartek

Spotkanie z Leszkiem Jodlińskim, autorem książki ,,Puste krzesła. Historie Żydów ze Śląska”.

Leszek Jodliński, historyk sztuki, muzeolog, wydawca, wygłosił wykład pt. ,,Historie Górnośląskich Żydów” w naszym muzeum 13 kwietnia.

Autor książki ,,Puste krzesła. historie Żydów ze Śląska” składał podpisy swoim czytelnikom.

Współorganizatorem spotkania z Leszkiem Jodlińskim w naszym muzeum było Mysłowickie Koło Ruchu Autonomii Śląska.

Powrót