Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej-2023

Dzięki współpracy Muzeum Miasta Mysłowice, Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki oraz Wydziału Funduszy Pomocowych Urzędu Miasta Mysłowice jeszcze w tym roku w Parku Promenada stanie rzeźba, dedykowana ofiarom Zastępczego Więzienia Policyjnego ,,Rosengarten” i Obozu Pracy w Mysłowicach.

Muzeum Miasta wzięło udział w konkursie w Programie pn. ,,Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej-2023″, którego instytucją zarządzającą jest Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Projekt zgłoszony przez Muzeum to obiekt rzeźbiarsko-architektoniczny dedykowany ofiarom Tymczasowego Więzienia i Obozu Pracy Rosengarten w Mysłowicach.

Autorami obiektu rzeźbiarsko-architektonicznego są Jacek Kiciński artysta rzeźbiarz, laureat wielu konkursów architektoniczno-rzeźbiarskich, posiadający w swoim dorobku kilkadziesiąt realizacji i Jan Kuka, artysta rzeźbiarz i pracownik naukowy krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, laureat wielu konkursów architektoniczno-rzeźbiarskich, posiadający w swoim dorobku wiele realizacji.
Zespół oceniający, powołany przez Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej, zaakceptowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obradował w składzie:

Przewodniczący – dr hab. Maciej Aleksandrowicz, prof. ASP
Członek – prof. dr hab. Mariusz Białecki
Członek – prof. dr hab. Jerzy Fober
Członek – arch. Marek Szeniawski
Członek – dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
Członek – Maciej Ogórek
Doradca zespołu – prof. Jakub Lewicki

Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023 – pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Nazwa zadania: Obiekt rzeźbiarsko-architektoniczny dedykowany ofiarom Tymczasowego Więzienia i Obozu Pracy Rosengarten w Mysłowicach
Realizacja: Muzeum Miasta Mysłowice
Wartość dofinansowania: 237.600,00 zł.
Całkowity koszt inwestycji: 237.600,00 zł.
Powrót