Uroczystość odsłonięcia Tablicy, upamiętniającej Ofiary Zastępczego Więzienia Policyjnego ,,Rosengarten” i Obozu Pracy w Mysłowicach

13 lutego w Parku Promenada odbyła się uroczystość, której organizatorem był Prezydent Miasta Mysłowice i nasze Muzeum.

Wśród zaproszonych gości był przedstawiciel Marszałka Województwa Śląskiego Dariusz Ptasia, Dyrektor katowickiego oddziału IPN dr Andrzej Sznajder, Prezes Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Józef Posch-Kotyrba i Honorowy Prezes  Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem Stefania Kozioł.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele Władz Miasta, Kościoła, mysłowickich Stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, młodzież mysłowickich szkół, przedstawiciele mysłowickiego Hufca ZHP. Autorem projektu tablicy jest mysłowicki grafik Jarosław Telenga.

Powrót