Historia mysłowickich ewangelików na 120 Muzealnym Czwartku

9 listopada odbędzie się 120 Muzealny Czwartek, który będzie poświęcony historii parafii ewangelicko-augsburskiej i ewangelickim wiernym w Mysłowicach. Gościem specjalnym będzie ks. dr Adam Malina, który wygłosi wykład traktujący o historii wspólnoty ewangelickiej w naszym mieście. Serdecznie zapraszamy.

Powrót