Filmy edukacyjne w sprzedaży

 

„Mysłowice – 1919”

Film „Mysłowice – 1919” składa się z dwóch części. Pierwsza z nich przedstawia historię Kąta Trzech Cesarzy (Drei Kaiser Ecke), popularnie zwanego „Trójkątem”, będącego granicą pomiędzy trzema mocarstwami ówczesnej Europy – Prusami, Rosją i Austrią – później Austro-Węgrami. Druga część filmu skupia się na ukazaniu przyczyn, przebiegu i skutków I powstania śląskiego w Mysłowicach i na Górnym Śląsku.

Cena: 10 PLN

„Mysłowice 1922 – 1945”

Film „Mysłowice 1922 – 1945” przedstawia historię miasta od czasów przyłączenia części Górnego Śląska do Polski w 1922 roku, do końca II Wojny Światowej. Film prezentuje przemiany okresu międzywojennego oraz okupację hitlerowską w oparciu o bogatą ikonografię pochodzącą ze zbiorów Muzeum.

Cena: 10 PLN

„Mysłowice mniej znane”

Czas filmu: 17’20”

Tematyka filmu związana jest z historią miasta od średniowiecza po czasy nam współczesne. Filmowy przewodnik po mieście nawiązuje do dawnego traktu spacerowego, którym dawniej przechadzali się mieszkańcy Mysłowic. Współczesne obrazy miasta uzupełnione materiałem archiwalnym i opatrzone komentarzem stanowią zachętę do odkrywania tajemnic mysłowickich ulic, placów i kamienic. Jako podkład muzyczny wykorzystano utwory mysłowickiego zespołu Mulholland Drive.

Cena: 8 PLN

„Statki i okręty II RP”

Czas: 28’51”

Film nietypowy dla oferty MMM,  cieszący się jednak sporym zainteresowaniem widzów.  Marynistyka, dyscyplina na pozór odległa od realiów Śląska, ma – jak się okazuje – wiele śląskich wątków i zaszłości. Film ukazuje barwne dzieje polskiej floty w okresie międzywojnia. Film powstał w oparciu o zbiory będące własnością p.Adama Daszewskiego, marynisty i dziennikarza, kolekcjonera, posiadacza największego w Polsce zbioru kart pocztowych o tematyce marynistycznej.

Cena: 10 PLN

„Ślązacy w Wehrmachcie”

Obecność Ślązaków w niemieckich siłach zbrojnych w czasie II Wojny Światowej była przez lata tematem tabu. Masowe nadawanie mieszkańcom tzw. Volkslisty, na terenach przyłączonych do III Rzeszy oraz późniejsze wcielanie do Wehrmachtu, stawiało Ślązaków przed dramatycznym wyborem. Wspomnienia dzieci byłych żołnierzy Wehrmachtu oraz syntetyczny komentarz prof.Ryszarda Kaczmarka (UŚ) stanowią przejmujący obraz epizodu historii, do dziś ciążącego na wizerunku Ślązaków.

Cena: 10 PLN

Dzieje mysłowickiego szkolnictwa

Film jest ogólnym ujęciem tematu rozwoju oświaty w Mysłowicach. Wykorzystano w nim materiały archiwalne, głównie kroniki udostępnione przez mysłowickie szkoły, zbiory prywatne pochodzące od mieszkańców Mysłowic oraz zbiory muzeum. Jest on ciekawą podróżą w czasie zarówno dla dorosłego widza jak i dla młodzieży.

Cena: 10 PLN

„Wesoła – zarys dziejów

Kolejny film produkcji MMM. tym razem traktujący o barwnych dziejach Wesołej, od połowy XVIII wieku do czasów współczesnych. Zgromadzenie bogatych materiałów archiwalnych: ilustracji, zdjęć i filmów – ze zbiorów muzealnych i prywatnych (za co szczególnie dziękujemy mieszkańcom) – pozwoliło stworzyć 32. minutowy film zawierający sporo wartościowych informacji i ciekawostek.

Cena: 10 PLN

Johann Christian Ruberg

Najnowszy film produkcji Muzeum Miasta Mysłowice opowiadający historię Johana Christiana Ruberga, wybitnego metalurga działającego na terenie Śląska. Johann Christian Ruberg opracował własną metodę wytopu cynku, która w szybkim czasie stała się motorem napędowym dla rozwoju hutnictwa.

Cena: 10 PLN

Powrót