Zespół

mgr Adam Plackowski
dyrektor
tel.: + 48 (32) 222 37 33 wewn. 50

tel. kom.: +48 513 100 464
e-mail: a.plackowski@muzeummyslowic.pl

Małgorzata Niedzielska
sekretariat, kadry
tel.: + 48 (32) 222 37 33 wewn. 51
e-mail: sekretariat@muzeummyslowic.pl

mgr Aleksandra Wilk
główna księgowa
tel.: + 48 (32) 222 37 33  wewn. 29                                                                                                                           
e-mail: ksiegowosc@muzeummyslowic.pl

mgr Wojciech Kubowicz
kustosz
tel.: + 48 (32) 222 37 33 wewn. 32

tel. kom.: +48 516 073 714
e-mail: asystent2@muzeummyslowic.pl

mgr Piotr Żondełek
adiunkt
tel.: + 48 (32) 222 37 33 wewn. 32
tel. kom.: +48 516 073 714
e-mail: asystent1@muzeummyslowic.pl

mgr Irena Woźniak
asystent, inspektor ochrony danych osobowych
tel.: + 48 (32) 222 37 33 wewn. 32

tel. kom.: +48 516 073 714
e-mail: asystent3@muzeummyslowic.pl

mgr Marek Blaut
specjalista
tel.: + 48 (32) 222 37 33 wewn. 53
tel. kom.: +48 516 073 714
e-mail: konserwator@muzeummyslowic.pl

Anna Janota
opiekun ekspozycji
tel.: + 48 (32) 222 37 33 wewn. 32
tel. kom.: +48 516 073 714

Powrót