Ekspozycja stała

Muzeum gromadzi eksponaty dotyczące kultury materialnej, dziejów politycznych i gospodarczych, sztuki oraz tradycji i zwyczajów mieszkańców Mysłowic od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy. Prowadzi działalność badawczą i edukacyjną dotyczącą historii i kultury miasta poprzez gromadzenie, opracowywanie i konserwację zbiorów oraz ich popularyzację.

Na ścianach Muzeum znajdują się reprodukcje zdjęć, ukazujących XX wieczną historię Mysłowic. Fotografie przybliżają nam m in. życie codzienne ówczesnych mieszkańców miasta. Na jednej z muzealnych ścian znajduje się kolekcja złożona z 1700 archiwalnych zdjęć.

Eksponujemy zabytki archeologiczne, które znaleziono podczas wykopalisk prowadzonych na ul. Grunwaldzkiej i na Rynku w latach 2001-2002. Prezentujemy  m in. fragmenty naczyń, butelek, monety.

Najcenniejszym eksponatem w Muzeum jest Zegar Strefowy z 1877 r. wyprodukowany w Świebodzicach w fabryce Gustava Beckera.  Zegar znajduje się w stylizowanej witrynie.

W Muzeum zgromadzono zbiory etnograficzne przedstawiające kulturę Górnego Śląska, a tym samym życie jego mieszkańców sprzed lat. Mamy tu urządzoną kuchnię, sypialnię oraz salon.

Lata 1918 – 1921 były okresem bardzo burzliwym w dziejach Górnego Śląska. I Powstanie Śląskie zaczęło się właśnie w Mysłowicach.  Przypominamy o tych istotnych w historii Śląska faktach. Na ekspozycji stałej swoje miejsce znalazły pamiątki po mysłowickich powstańcach. Można obejrzeć autentyczne zdjęcia, dokumenty oraz odznaczenia nadane powstańcom.

Zaakcentowano także rolę przemysłu w naszym mieście, który zaczął się dynamicznie rozwijać od połowy XVIII wieku (hutnictwo, kopalnie węgla). Na ekspozycji znajduje się m. in. górniczy wózek z kopalni „Mysłowice”.

W Mysłowicach w II połowie XIX wieku zaczął się rozwijać zorganizowany ruch sportowy. Powstałe wówczas Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” było zalążkiem do powstania innych klubów sportowych. Na wystawie można obejrzeć eksponaty (sztandary, dyplomy, puchary) pochodzące m.in. z K.S. „Siła” Mysłowice czy K.S. „Lechia 06”.

Powrót