Biblioteka

Biblioteka muzeum ma charakter biblioteki podręcznej służącej przede wszystkim pracownikom muzeum. Zbiory pochodzą głównie z darów i zakupów. Księgozbiór został podzielony na trzy działy:

1. Druki pochodzące z przełomu XIX i XX wieku oraz druki XX wieczne.

Różnorodny tematycznie zbiór druków, wśród których przeważają wydawnictwa religijne, a także druki historyczne.

Druki XX wieczne stanowią podstawowy księgozbiór Muzeum. Stanowią je opracowania historyczne, szczególnie dotyczące Śląska, książki z zakresu kultury, pamiętniki oraz monografie miejscowości.

2. Dokumenty życia społecznego.

Dokumenty te odzwierciedlają wewnętrzną działalność różnych organizacji, stowarzyszeń, instytucji oraz grup społecznych terenu Mysłowic. Są to m.in. informatory, programy imprez, materiały dotyczące działalności partii i organizacji społecznych.

3. Czasopisma.

Dział ten obejmuje głównie lokalne czasopisma, „Życie Mysłowic” oraz „Co tydzień”. Gromadzimy także takie tytuły jak: „Śląsk” czy „Spotkanie z Zabytkami”.

Zbiory biblioteki są udostępniane na miejscu w czytelni Muzeum od wtorku do piątku w godz. 1000-1500. Prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr 32 222 37 33 w. 32

Powrót