109 Muzealny Czwartek

Pierwszy Muzealny Czwartek w 2017 r. poświęcony był tematowi Tragedii Górnośląskiej. Spotkanie poprowadził pracownik muzeum, adiunkt muzealny Wojciech Kubowicz.

 

Podczas czwartku zaprezentowano amatorski film na temat obozu pracy w Mysłowicach, autorstwa Korneliusza Rulczyńskiego.

Film wywołał dyskusję na temat historii obozu.

Następnie Wojciech Kubowicz przedstawił aktualny stan badań, które prowadzą pracownicy muzeum nad listą osób zmarłych w obozie.

Zaprezentowano źródła historyczne, którymi posiłkowali się pracownicy oraz skomentowano wszystkie informacje, które udało się pozyskać podczas pracy.

Lista nie jest jeszcze w pełni skończona, wymaga pewnych uzupełnień i korekty. Praca nadal trwa, a jej owocem może będzie element ekspozycji stałem w muzeum lub publikacja.

Powrót