153 Muzealny Czwartek

4 marca odbędzie się 153 (wirtualny) Muzealny Czwartek. Tym razem poruszymy kwestię związaną z rolą jaką odegrały kobiety w ciężkich dla Górnego Śląska czasach powstań 1919, 1920, 1921. Naszym gościem będzie kustosz dyplomowany dr Joanna Lusek z Muzeum Górnośląskiego, która przedstawi bliżej proponowaną tematykę spotkania. Zapraszamy.

Powrót