163 Muzealny Czwartek

10 marca o godzinie 17:00 odbędzie się 163 Muzealny Czwartek. Tematem spotkania będzie historia Przysposobienia Wojskowego Kobiet w województwie śląskim w okresie międzywojennym.

W ramach spotkania została zaplanowana prelekcja, którą poprowadzi Marta Muranowicz, członkini Ogólnopolskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej Przysposobienia Wojskowego Kobiet oraz projekcja filmu pt. Zapomniane dziewczęta – historia PWK oczami Halina Wiśniewskiej. Spotkaniu będzie towarzyszyć otwarcie tematycznej wystawy. Serdecznie zapraszamy.

Powrót