176 Muzealny Czwartek

Wykład Jolanty Sowińskiej-Gogacz z łódzkiego Muzeum Dzieci Polskich- ofiar totalitaryzmu pt. ,,Obóz na Przemysłowej (1942-45) łódzkie ślady po śląskich dzieciach”.

Istnienie w czasie II wojny obozu pracy dla polskich dzieci w Łodzi wciąż jest jeszcze mało znanym faktem w świadomości społecznej.

Wykładowi Jolanty Sowińskiej-Gogacz towarzyszyło otwarcie dwóch wystaw IPN: ,,Dzieci z Przemysłowej- niemiecki obóz w Łodzi 1942-45″ i ,,Ukradzione dzieciństwo”.

Powrót