177 Muzealny Czwartek

Wernisaż Swietłany Primy, ukraińskiej malarki odbył się w naszej placówce 7 września. Obrazy artystki zobaczyć można na wystawie do końca września.

Swietłana Prima jest absolwentką seminarium pisania ikon przy Pokrowskim klasztorze w Charkowie.

Ikony artystki znajdują się w wielu świątyniach w Ukrainie.

Pani Swietłanie towarzyszyła rodzina i przyjaciele z Ukrainy i Polski.

Powrót