I etap prac nad projektem ,,Obiekt rzeźbiarsko-architektoniczny dedykowany ofiarom Tymczasowego Więzienia i Obozu Pracy Rosengarten w Mysłowicach zakończony.

19 maja w muzeum odbyło się spotkanie, w trakcie którego przekazano dokumentacje projektową i podpisano protokół odbioru I etapu prac nad realizacją projektu. W spotkaniu uczestniczył artysta rzeźbiarz Jacek Kiciński i architekt Michał Dąbek oraz ze strony władz miasta Szymon Jawor Naczelnik Wydziału Architektury i Wojciech Adamski Naczelnik Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta Mysłowice. Muzeum reprezentował Dyrektor Adam Plackowski.

Projekt dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej-2023 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Powrót