Jubileuszowe spotkanie z okazji 100-lecia Hufca ZHP w Mysłowicach

29 listopada odbył się wieczór wspomnień, który zgromadził harcerzy i sympatyków mysłowickiego Hufca ZHP.

Komendantka Hufca Druhna Anna Wylęgała otworzyła wystawę, przedstawiającą historyczne zdjęcia i pamiątki mysłowickich harcerzy.

Oprócz wspomnień było też wspólne śpiewanie harcerskich piosenek.

Podharcmistrz Bogusław Polak i podharcmistrz Piotr Styczeń opowiedzieli o historii mysłowickiego hufca, który w tym roku obchodzi 100-lecie powstania.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Dariusz Wójtowicz, obecny na spotkaniu razem z I Zastępcą Prezydenta Wojciechem Chmielem i Kierownik Kancelarii Prezydenta Aleksandrą Kamińską.

Współorganizatorem wydarzenia było Mysłowickie Towarzystwo Historyczne im. Jacoba Lustiga

Powrót