Otwarcie wystawy pt. ,,Dawne bilety komunikacyjne w Mysłowicach i na Górnym Śląsku” podczas 179 Muzealnego Czwartku.

Wystawę otworzył Dariusz Falecki, właściciel kolekcji i pasjonat historii miasta i regionu, 9 listopada podczas Muzealnego Czwartku.

Prelekcja Dariusza Faleckiego wprowadziła uczestników spotkania w świat komunikacji kolejowej, autobusowej i tramwajowej Mysłowic i okolic z dawnych lat.

Na wystawie zobaczyć można m.in. najstarszy bilet kolejowy  z kolekcji, pochodzący z 1879 r., a także imienny bilet miesięczny pracownika Urzędu Celnego w Mysłowicach z 1930 r.

Wystawę zobaczyć  można w muzeum do 3 grudnia.

Powrót