Prace nad powstaniem ,,Obiektu rzeźbiarsko-architektonicznego dedykowanego ofiarom Tymczasowego Więzienia i Obozu Pracy Rosengarten w Mysłowicach”

Prezentujemy zdjęcia z kolejnego etapu prac nad  Obiektem, autorstwa Jacka Kicińskiego i Jana Kuki.

Trwają prace wykonawcze nad Obiektem, który w całości jest finansowany  ze  środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej-2023 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

,,Obiekt rzeźbiarsko-architektoniczny dedykowany ofiarom Tymczasowego Więzienia i Obozu Pracy Rosengarten w Mysłowicach” stanie w Parku Promenada w październiku tego roku.

Powrót