178 Muzealny Czwartek poświęcony postaci Prymasa kardynała Augusta Hlonda

Czesław Ryszka wygłosił prelekcję pt. ,,Kardynał August Hlond prorok i wizjoner.”

Z okazji 75 rocznicy śmierci Prymasa, Muzeum Miasta Mysłowice przygotowało wystawę zatytułowaną ,,Kardynał August Hlond w służbie Kościoła i Narodu.”

Wystawę można zobaczyć  w naszym muzeum  do końca roku.

Powrót