Uroczyste odsłonięcie ,,Obiektu rzeźbiarsko-architektonicznego dedykowanego ofiarom Tymczasowego Więzienia i Obozu Pracy Rosengarten w Mysłowicach.”

Uroczyste przecięcie wstęgi 12 października w Parku Promenada.

Przemowę wygłosił twórca dzieła, artysta rzeźbiarz Jacek Kiciński.

Uroczystość odbyła się w asyście pocztów sztandarowych mysłowickich szkół.

Przemowę wygłosił I Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice Wojciech Chmiel. Honorowy Patronat nad uroczystością objął Prezydent Miasta Dariusz Wójtowicz.

Mieszkańcy miasta złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Projekt dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepdległej-2023 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Powrót