178 Muzealny Czwartek

Zapraszamy na prelekcję Czesława Ryszki i wystawę w 75 rocznicę śmierci prymasa.

 

177 Muzealny Czwartek

Wernisaż Swietłany Primy, ukraińskiej malarki odbył się w naszej placówce 7 września. Obrazy artystki zobaczyć można na wystawie do końca września.

Czytaj dalej

Powrót